60а/595

Максюшенко Мария Яковлевна
25.10.1932 - 27.04.2016