60а/459

Козлова Мария Константиновна
09.11.1932 - 02.04.2016